SG-RABU : 29 NOVEMBER 2017

SG-RABU : 29 NOVEMBER 2017
======
JML 2D.N2.IND
3833 = 678123 KE
7683 = 234789 KE
4797 = 789234 KE
4098 = 890345 E
0070 = 789234 E
6108 = 890345 KE
6450 = 567012 ??… K/E
======
Ai = 12567
======
AS+COP.N3.IND
3833 = 567801 K
7683 = 123467 E
4797 = 345689 KE
4098 = 456790 KE
0070 = 012356 K
6108 = 567801 KE
6450 = 234578 ??… K/E
======
Ai = 234578
======
Ai YG KRESS => 257
======
POLA 2D BELAKANG :
257 vs …?? BB
atau
016 vs 348 BB
===========================================
KALKULATOR MATOT HARIAN SG-RABU : 29 NOVEMBER 2017
===========================================
TETAP UPS MAS BRO…

PL

BANDAR ONLINE
SINGAPURA HONGKONG SYDNEY

tiara4D
SG HK SD
ANGEL4D
SG HK SD
KLIX4D
SG HK SD
OPPOTOGEL
SG HK SD
ANDROID4D
SG HK SD
BANGTOGEL
SG HK SD
KODEMIMPI
SG HK SD
BINTANG168
SG HK SD
PERI4D
SG HK SD
POKE4D
SG HK SD SH AZ
AGEN4D
SG HK SD
TARUHANTOTO
SG HK SD
DRAGONTOTO
SG HK SD +WLA
KOTAUANG
SG HK MN NZ
PASARJITU
SG HK SD
KOPERUANG
SG HK SD + WLA
INDOTOGEL
SG HK
TOTOBET
SG HK
KafeTogel.info © 2012 Kafe Zone Team