SG-SABTU : 09 DESEMBER 2017

SG-SABTU : 09 DESEMBER 2017
======
JML 2D.TN1.IND
8515 = 567012 K
1054 = 890345 E
6629 = 123678 E
3602 = 123678 E
1346 = 012567 K
9470 = 678123 E
1857 = 234789 ??… K/E
======
Ai = 234789
======
AS-COP.T1.N2.IND
4285 = 123478 K
8515 = 234589 KE
1054 = 012367 K
6629 = 901256 KE
3602 = 234589 K
1346 = 123478 K
9470 = 456701 KE
1857 = 678923 ??… K/E
======
Ai = 236789
======
Ai YG KRESS => 23789
======
POLA 2D BELAKANG :
23789 vs …?? BB
atau
4 vs 6 BB
===========================================
KALKULATOR MATOT HARIAN SG-SABTU : 09 DESEMBER 2017
===========================================
TETAP UPS MAS BRO…

PL

BANDAR ONLINE
SINGAPURA HONGKONG SYDNEY

tiara4D
SG HK SD
ANGEL4D
SG HK SD
ANDROID4D
SG HK SD
OPPOTOGEL
SG HK SD
KODEMIMPI
SG HK SD
BANGTOGEL
SG HK SD
PERI4D
SG HK SD
BINTANG168
SG HK SD
AGEN4D
SG HK SD
POKE4D
SG HK SD SH AZ
IBET36
SG HK SD
AGENSGP
SG HK SD + WLA
DRAGONTOTO
SG HK SD +WLA
TARUHANTOTO
SG HK SD
PASARJITU
SG HK SD
KOTAUANG
SG HK MN NZ
TOTOKITA2
SG HK SD
KOPERUANG
SG HK SD + WLA
INDOTOGEL
SG HK
TOTOBET
SG HK
KafeTogel.info © 2012 Kafe Zone Team